inspectie & onderzoekLegionellapreventie

Legionellabeheer dient uitgevoerd te worden bij drinkwaterinstallaties van ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, zwembaden, hotels, etc. Dit is noodzakelijk om de vorming van legionella in het drinkwater te voorkomen.

Als legionellapreventie adviseur stellen we beheersplannen en risico inventarisaties op, voeren we controles uit en zien we toe op de juiste aanleg van drinkwaterleidingen en appendages.