adviesOpstellen MJOP

Regeren is vooruitzien. Met een goed Meerjaren Onderhoudsplan is er inzicht in de te verwachten kosten voor (vervangings)onderhoud, kan budgetbeheer plaatsvinden en daarmee gestuurd worden op het efficiënt inzetten van het geld.

Wij inventariseren het vastgoed, compleet, dus zowel de installaties als alle bouwkundige elementen, stellen een Meerjaren OnderhoudsPlan (MJOP) op en adviseren over noodzakelijke maatregelen.

Opstellen MJOPOpstellen MJOP