adviesInstallatieontwerp

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van installatie voor verwarming, koeling en ventilatie.

Een installatie-ontwerp wordt in goed overleg met de opdrachtgever opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met het budget en de wensen van de opdrachtgever, de inpasbaarheid en uitvoerbaarheid.

Wij maken zowel concept ontwerpen als definitieve ontwerpen op, stellen technische omschrijvingen en bestekken, inclusief ontwerptekeningen.