adviesEnergielabel

Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht. Daarnaast is het verplicht om de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig energielabel weer te geven wanneer een gebouw te koop of te huur wordt aangeboden door advertenties in commerciële media. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let dus op de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energielabels uit 2008 verliepen in 2018.

Daarnaast geldt per 1 januari 2023 voor kantoren > 100 m2 een energielabel C plicht. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken.

Wilt u uw energielabel checken?
Energielabels zijn openbaar en kunnen hier worden geraadpleegd.

Wij zijn een onafhankelijk en gecertificeerd energieprestatie adviseur. Wij stellen het energielabel voor u op, adviseren in de te nemen maatregelen en melden het energielabel voor u af in EP-Online, de officiële landelijke database waarin energielabels van gebouwen zijn opgenomen.

Bij het advies wordt er door ons altijd gekeken naar de (on)mogelijkheden die het gebouw biedt. Ook wordt rekening gehouden met de technische staat en de ouderdom van de bestaande installaties.

Er zijn meestal verschillende energiebesparende maatregelen mogelijk om tot een beter energielabel te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van de beglazing, de verlichting of de ketel, betere isolatie of het installeren van PV-panelen. Indien gewenst stellen wij een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) op, gericht op verduurzaming.