Advies

Advies is de beredeneerde aanbeveling om een bepaalde keus te maken. Wij geven graag advies waar het gaat om de toepassing, verbetering en instandhouding van techniek in gebouwen. Daarbij zijn we gespecialiseerd in klimaattechniek.

Advies geven we door te beginnen luisteren naar de klant, vervolgens onderzoek te doen om daarna met een onderbouwd voorstel te komen, zodat de klant een weloverwogen keuze kan maken.