adviesInzicht wet- en regelgeving/compliance

De betekenis van compliance is letterlijk ‘voldoen’ of naleven’. Belangrijk is dat een gebouweigenaar aantoonbaar voldoet aan wet- en regelgeving waar het gaat om het beheer en onderhoud van de gebouwen en installaties.

In de afgelopen jaren is het aantal wetten en regels alleen maar toegenomen. De controle op naleving van wet- en regelgeving laat sterk te wensen over. De ervaring van veel mensen is dat er sprake is van een zekere willekeur, al dan niet ten gevolge van (grote) incidenten. Denk daarbij onder meer aan de Schipholbrand in 2005, waarna er een enorme focus is gelegd op regels rond brandpreventie. Ook verzekeraars vragen in toenemende mate aan gebouweigenaren om aan te tonen dat het vastgoed voldoet aan vigerende wet- en regelgeving.

Compliance krijgt op deze manier steeds meer rol en betekenis bij het beheersen van risico's c.q. bij het aantoonbaar maken waar voldaan wordt aan de geldende eisen.

Inzicht wet- en regelgeving/complianceInzicht wet- en regelgeving/compliance