bouwmanagementProjectmanagement

Op interimbasis stellen wij projectleider(s) beschikbaar voor de begeleiding van grote en kleine projecten.

Onze focus bij projecten is om deze binnen de contractvoorwaarden, de gestelde kwaliteitseisen, planning en de begroting te realiseren.

Als projectleider zijn we het aanspreekpunt vanuit de opdrachtgever, maar ook voor projectleiders vanuit de andere disciplines, zoals architecten, bouwkundigen of constructeurs. We dragen zorg voor de afstemming met engineers, werkvoorbereiders, logistiek en inkoop. We dragen verantwoording af aan directie of management.

De coördinatie van de uitvoering voeren we in nauw overleg met planners, uitvoerders en/of (chef) monteurs én we dragen verantwoordelijkheid af aan de directie of management. Ook adviseren we de opdrachtgever en zorgen we na oplevering dat een project met alle relevante informatie wordt overgedragen aan opdrachtgevers en medewerkers van beheer en onderhoud.